Vad gör ditt företag för att förebygga ohälsa och stärka dina medarbetare?

Alla vill må bättre och känna oss friska och starka, men det är långt ifrån alla som upplever den känslan. Allt fler känner tvärtom ohälsa och man kan se en allmän tendens i samhället att ohälsa ökar.

Många företag använder sig av friskvårdspeng eller friskvårdsbidrag för att uppmuntra medarbetarna att röra på sig eller på annat sätt aktivt välja aktivitet för ökad hälsa, vilket ofta fungerar bra, men samtidigt passar det inte alla. Hur många använder egentligen sin friskvårdspeng? Undersökningar visar att drygt hälften av alla som har möjlighet använder hela sin friskvårdspeng och en stor del utnyttjar inte alls förmånen.

Det ser alltså olika ut - och vad är egentligen friskvård och hälsa för dina medarbetare? Vad kan du göra för att dina medarbetare ska må lite bättre? Det gäller att hitta något som fungerar för ditt företag. Ohälsa kostar pengar.

Det finns mycket spännande att göra kring friskvård och hälsa på arbetsplatsen. Det är viktigt att dina medarbetare mår bra. Vad behöver just ditt företag?

Kontakta mig för ett kostnadsfritt möte och några förslag på hur vi kan arbeta vidare för att just ditt företag skall må lite bättre.