Integritetspolicy


Annas Hälsobyrås integritetspolicy

I och med den nya dataskyddslagen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 har Annas Hälsobyrå upprättat en integritetspolicy enligt följande:

 

Vilka personuppgifter samlas in och varför:

• Namn, e-postadress samt mobiltelefonnummer för att kunna göra bokning och kommunicera kring bokningar. Informationen samlas in via systemet bokadirekt.se

• E-postadresser och mobilnummer används för att kommunicera kring bokningar och behandlingar även utanför systemet bokadirekt.se

• E-postadresser används efter kundens medgivande att skicka nyhetsbrev och erbjudanden från Annas Hälsobyrå så länge kunden själv vill ta emot. Det går alltid att tacka nej och meddela att man inte längre vill ha nyhetsbrev eller erbjudanden.

 

Personuppgiftsbiträde

• Kundbokningsprogrammet bokadirekt.se används för att kunden själv ska kunna göra bokningar av tjänster hos Annas Hälsobyrå. Hos bokadirekt.se samlas uppgifterna namn, e-post och mobilnummer in för att kommunicera kring bokningarna.

• Fortnox används som bokföringsprogram och här sparas de personuppgifter som behövs för fakturering dvs namn, adress, telefonnummer, e-mailadress samt ev. organisationsnummer.

 

Uppgifter om kunden

• sparas så länge kunden är aktiv hos Annas Hälsobyrå. Vill kunden bli borttagen från kundregistret bokadirekt.se eller Fortnox, kan kunden på egen begäran be om att bli raderad och då görs det inom en månad. Undantag görs för sådant underlag som måste sparas enligt lag, tex bokföringslagen.

• Inga personuppgifter lämnas ut till tredjepart.

• Vid eventuellt dataintrång eller allvarliga personuppgiftsincident rapporterar Annas Hälsobyrå till Datainspektionen inom 72 timmar enligt gällande regler i GDPR.


Kontakta mig om du undrar något